„Šventasis didis kankinys Pantelemonas“

Spausdinti
Array
Pardavimo kaina5,00 €
Nuolaida
Standartizuota kaina:
8 x 6,5 cm.
Aprašymas

 

Šventasis Pontelemonas gyveno III amžiuje prie imperatoriaus Maksimilijano. Vaikystėje mirė jo mama. Tėvas išpažino pagonybę, tačiau sūnus to nepriėmė, jis mokėsi pas garsiausią to meto gydytoją. Lūžis Pontelemono gyvenime įvyko, kada jis sutiko senolį Jarmalajų gydovą. Jie buvo sielos draugai. Jarmalajus visko jo išmokė. Pantelemonas praktiškai norėjo išbandyti savo gebėjimus. Kelyje rado negyva vaiką ir šalia gulinčią gyvatę. Pontelemonas kreipėsi į Dievą prašydamas atgaivinti vaiką, ar suteiks jam tapti jo tarnu ir gydyti žmones. Stebuklas įvyko. Vėliau gydė daug žmonių, aklų, paralyžuotų, dvasinėmis ligomis sergančių. Išdalino mirusio tėvo turtą, gydė nemokamai. Kiti nepatenkinti daktarai apšmeižė imperatoriui Maksimilijanui, Pantelemoną įmetė į belangę. Pantelemonas paprašė varžybų tarp jo ir daktarų: kas išgydys sunkiausią ligonį. Deja kitiems pagonims gydytojams nepavyko išgydyti ligonio, priėjus Pantelemonui ir paprašius Dievo pagalbos ligonis pasveiko. Tačiau imperatorius liepė nukankinti Pantelemoną, jo kūną draskė geležiniais nagais, šonkaulius degino žvakėmis, kūno nardino į skystą alavą, galiausiai nukirto galvą. Pantelemonas mirtį sutiko su džiaugsmu, giedodamas psalmes.

Ikona „Šventasis didis kankinys Pantelemonas“ skirta gydyti fizinį ir dvasinį skausmą, neišgydomas ligas, padeda išsaugoti gerą sveikatą ilgam laikui, globoja gydytojus, kariškius, jūreivius ir kitas profesijas, susijusias su žmonių gelbėjimu, įkvepia sėkmingam darbui.

Apžvalgos

Kol kas šios prekės peržiūrų nėra